יום ב', ט’ באלול תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת אתרי כיתות אלבום תמונות למידה שיתופית חדר מורים יצירת קשר

"רבים הם השלבים בסולם אומנות החינוך. אומנות זו תורה היא ולה פירושים וקבלה, נגלה ונסתר, הכל ארוז ושזור יחד. אין בה מוקדם ומאוחר". [יאנוש קורצ'אק] חזון בית הספר בוגר המצויד במיטב הכלים והערכים הדרושים להתמודדות נאותה בעולם משתנה, עתיר טכנולוגיה ותקשוב קידום החינוך, הלמידה והתאמת סביבת הלמידה לעידן הדיגיטאלי הם מאבני היסוד של בית הספר בעבר ובהווה חזון בית הספר מושתת על יעדים חינוכיים- ערכיים- חברתיים התאמת תכנית הלימודים לעידן המודרני פיתוח והכשרה מקצועית של צוות בית-הספר תוך שימת דגש על השונות הרבה הקיימת בין הלומדים והמלמדים שימור והידוק הקשר בין בית-הספר והקהילה הסובבת אותו קיום תשתית ותחזוקה שוטפים קיום תהליך הערכה מתמיד בכל הרמות: צוות ניהולי, צוות חינוכי, תלמיד ותכני לימוד