בית הספר כרמים ראשון לציון

בית הספר כרמים ראשון לציון

חג פורים שמח! פעילויות לקראת פורים...

מה חדש?

מסיבת בני ובנות מצווה -שכבת ו'

100 ימי לימוד

רישום לכיתות א'

פוליסת ביטוח תאונות אישיות

זהירות בדרכים

הנחיות לשימוש בסגווי והוברבורד

הליכה וחצייה בטוחה

איגרת להורים בנושא זה"ב

תכנית "סע לשלום"

סיפורונת

סיפורונת

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA