בית הספר כרמים ראשון לציון

בית הספר כרמים ראשון לציון

השאלת ספרים לשנה"ל תשע"ט

מה חדש?

בית הספר של החופש הגדול ב"כרמים"

יום כדור הארץ

התעמלות בוקר

פוליסת ביטוח תאונות אישיות

זהירות בדרכים

הנחיות לשימוש בסגווי והוברבורד

הליכה וחצייה בטוחה

איגרת להורים בנושא זה"ב

תכנית "סע לשלום"

סיפורונת

סיפורונת

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA